Doktor z wieloletnim doświadczeniem anestezjologicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu zabiegów chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej z zastosowaniem sedacji lub sedoanalgezji. Posiada 27-letnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej zdobyte w trakcie pracy w Państwowym Szpitalu  Klinicznym w Krakowie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Tytuł lekarza uzyskał w roku 1990 po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie.  W roku 1994 uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie anestezjologii  a w 1997 roku uzyskał II drugi stopień specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. W roku 2001 ukończył pięcio-semestralną Europejską Szkołę Anestezjologii (FEEA). Przez 8 lat był asystentem w Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, współuczestnicząc w szkoleniu lekarzy i studentów w zakresie pierwszej pomocy i leczenia bólu ostrego. Przez 4 lata był członkiem Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współpracuje z Gabinetami i Klinikami Stomatologii Zachowawczej i Chirurgii Stomatologicznej. Współuczestniczy w kursach w zakresie implantologii w ramach Central European Implant Academy. Jest autorem i współautorem ponad 80 prac naukowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w zakresie leczeniu bólu ostrego i przewlekłego, między innymi prace wysoko oceniane w czasopismach zagranicznych (BMJ). Jest autorem i współautorem licznych doniesień prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych,  prac dotyczących tematyki postępowania okołooperacyjnego w chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, leczenia bólu pooperacyjnego, toksykologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jest kierownikiem specjalizacji w zakresu anestezjologii i intensywnej terapii 9 lekarzy, z czego 6 pod jego kierunkiem uzyskało już tytuł specjalisty. Od 1994r. prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii oraz uczestniczy w szkoleniu lekarzy w zakresie anestezjologii, pierwszej pomocy,  intensywnej terapii.